Dopyt na: dodávku a montáž zámočníckych konštrukcií, 3 objekty

Dátum zadania:
10. 1. 2017
Miesto realizácie
Nitriansky kraj
Kategória:
Strojárstvo
Typ dopytujúceho:
Dopytujúcim je právnická osoba. (napr. s.r.o., a.s., ...)

Dopytujeme: stavebné práce

Popis:
- dovoľujeme si Vás osloviť na realizáciu v rozsahu dodávky a montáže zámočníckych konštrukcií pre náš developerský projekt "Obytný komplex NOVOPOLD"
- výstavba už prebieha
- podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky sú výkazy výmer a projektová dokumentácia ktorá je súčasťou prílohy

Cenovú ponuku:
- požadujeme vypracovať podľa podkladov do predložených výkazov výmer s uvedením jednotkových a celkových cien položiek
- jednotkové ceny musia zahŕňať aj všetky vedľajšie výkony pri realizácii diela, najmä:
- všetky podružné materiály, práce a konštrukcie potrebné pre zrealizovanie a odovzdanie diela (napr. pomocný drobný, kotviaci a spojovací materiál,...)
- prepravu, manipulácie a presuny
- čistenie staveniska, odvoz a likvidáciu odpadov a obalov vzniknutých z realizácie diela
- náklady na dokladovú časť potrebnú ku kolaudácii
- náklady na dodržiavanie BOZP a PO
- poistenie

Termín:
- predbežný termín realizácie 03-04/2017

Lokalita:
- Leopoldov – objekty SO 104, SO 105 a SO 106Prílohy k tomuto dopytu sú skryté.

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Chcem kontakt k tomuto dopytu

Výhody pre dodávateľa

Za rok 2016 sme dodávateľom sprostredkovali viac ako 50 000 nových dopytov a to napriek ich veľkosti a hodnotou

Každý dopyt, ktorý je do nášho systému vložený, dôkladne skontrolujeme, overíme a upravíme.

Služby 123dopyt využíva viac ako 70 000 dodávateľov od malých živnostníkov až po veľké firmy zo všetkých odborov podnikania

Tento dopyt si práve prezerajú ďalší 3 dodávatelia.